Welkom bij ABC Hekwerk | Onze veiligheid, uw vrijheid

CE Norm ABC Hekwerk

De veiligheidseisen voor een CE-markering worden verscherpt en wel per 1 september van dit jaar. Doelstelling is om in de toekomst ongelukken nog beter te voorkomen. Hiertoe moeten draai-, vouw- en schuifpoorten aan nog strengere veiligheidseisen gaan voldoen. ABC Hekwerk streeft naast superieure kwaliteit ook top-veiligheid na. Al onze poorten voldoen dan ook aantoonbaar aan deze veiligheidseisen.

Waar staat CE dan voor? CE staat voor Conformité Européenne, oftewel ‘overeenkomstig de Europese richtlijnen’. Een CE-markering is wettelijk verplicht voor producten zoals draai-, vouw- en schuifpoorten welke op de Europese markt worden verkocht. Met een CE-markering op een product toon je als fabrikant aan dat je voldoet aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen welke aan jouw product worden gesteld. Wanneer je als klant een product met een CE-markering aanschaft, mag je er daarom vanuit gaan dat je een veilig product koopt. Dagelijks maken vele personen en voertuigen gebruik van poorten om toegang te krijgen tot een terrein. Daarom is het van het grootste belang dat alle poorten voldoen aan de Europese veiligheidseisen en een CE-markering hebben en aantoonbaar veilig zijn. Elke ABC Hekwerk draai-, vouw- en schuifpoort is voorzien van een sticker, waarop u duidelijk kunt zien dat onze poorten CE-gemarkeerd zijn.

Om uw poort in topconditie te houden is het belangrijk om uw poort op tijd te laten onderhouden. Hierdoor verlengt u niet alleen de levensduur van uw poort maar worden ook storingen maximaal voorkomen. In geval zich onverhoopt toch een storing voordoet, dan zijn we als ABC Hekwerk in staat om u middels een vooraf overeengekomen responsetijd correct van dienst te zijn en de storing te verhelpen. Jaarlijks dient u uw poort te laten controleren op een veilige werking door een deskundige. ABC Hekwerk kan voor u zowel het onderhoud (preventief en correctief) als ook het testen van de veiligheden verzorgen. Heeft ook u veiligheid hoog in het vaandel staan, neem dan contact op met de ABC Hekwerkadviseur bij u in de buurt.

BEKIJK HIER ONZE
RECENTE PROJECTEN
  • Dutch TT-Assen hekwerk voor tribunes

  • Prachtige toegang voor De Graafschap

  • 2 x Duran schuifpoort op helikopterplatform

  • Speedgate Fruitkwartier

  • Holland Haag Waddinxveen

  • Speciaal hekwerk in de Biesbosch

UW ABC HEKWERKSPECIALIST
ALTIJD IN DE BUURT

Vul hier de postcode van uw bezoekadres in
voor de dichtstbijzijnde vestiging:

OF BEL 0800 - 222 4359